start verksamhet musikjuridik varumärke royalty föreläsning om karmanic kontakt tankar

föreläsning

KARMANIC erbjuder föreläsningar och utbildningsdagar om musikbranschen och artistrelaterade frågor, där innehåll och
form anpassas beroende på deltagarnas förkunskaper och behov.

Bland tidigare kunder finns Studiefrämjandet (Stockholm, Dalarna och Västmanland), Boomtown, Fryshuset, Norrtälje kommun, 
Genderinstitutet Gotland, Södra Latins Gymnasium och Sundsvalls kommun.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Copyright Karman Innovative Consulting 2012