start verksamhet musikjuridik varumärke royalty föreläsning om karmanic kontakt tankar

verksamhet musikförlag text    

verksamhet

MUSIKJURIDIK 

Upprepa inte andras misstag. Låt oss titta på avtalet. Innan du skriver på.

ROYALTY

Har du fått rätt pengar? Alla pengar? Ska du avräkna vidare? Vi hjälper dig.

VARUMÄRKE

Vill du ha hjälp med idéer och kontakter för varumärkessamarbeten/sponsring?

FÖRELÄSNING

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningsstöd inom området musikbransch.

Vi kan även erbjuda support för musikförlag på konsultbasis, samt andra musikbranschrelaterade tjänster rörande A&R och internationell exploatering. Kontakta oss så berättar vi mer!

        

Copyright Karman Innovative Consulting 2012