start verksamhet musikjuridik varumärke royalty föreläsning om karmanic kontakt tankar

tankar

Creative input, constructive output.

Independent people depend on music.

Följ Smilodon på Twitter:

Copyright Karman Innovative Consulting 2012