start verksamhet musikjuridik varumärke royalty föreläsning om karmanic kontakt tankar

royalty

Royalty är en ersättningsform som berör såväl artister som upphovsmän, producenter, skivbolag, musikförlag och managers. Och inte sällan uppkommer det frågor.

Undrar du hur avräkningen ska läsas? Eller ska du själv avräkna till någon?

Vi erbjuder hjälp med att granska eller avräkna royalty.

Copyright Karman Innovative Consulting 2012